ساري: 

ساري‌ تا تهران 277 كيلومتر فاصله‌ دارد و آب‌ و هواي‌ آن‌ معتدل‌ و مرطوب‌ است‌. ساري‌ مركز استان مازندران ‌است‌ و قبل‌ از اسلام‌ بنا شده‌ است‌. بناي‌ اين‌ شهر را به‌ (طوس‌ بن‌ نودر) نسبت‌ مي‌دهند. مسجد بزرگ‌ ساري‌ اوّلين‌ بنايي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 140 هجري‌ قمري ‌، توسط‌ مسلمانان‌ احداث‌ شده‌ است‌. شهر ساري‌ در سال‌ 298 هجري‌ قمري ‌، توسط‌ اقوامي‌ كه‌ از پيرامون‌ درياي‌ مازندران به‌ آن‌ هجوم‌ آورده‌ بودند به‌ آتش ‌كشيده‌ شد و در اوايل‌ قرن‌ چهارم‌ نيز در اثر سيل‌ صدمات‌ بسيار ديد و خراب‌ شد. ساري‌ در زمان‌ سلطان‌ محمّد خوارزمشاه‌ و نيز بعد از آن ‌، در حمله‌ مغول‌ آسيب‌ فراوان‌ ديد. در در زمان‌ شاه‌ عباس‌ اوّل‌ صفوي‌ بناهاي‌ مهمّي‌ درساري‌ ساختند. هنگامي‌ كه‌ زنديه‌ طبرستان‌ را فتح‌ كردند ، مركز طبرستان‌ ، از ساري‌ به‌ بارفروش‌ (بابل‌ كنوني‌) منتقل‌ شد. در دوره‌ آغا محمّدخان‌ قاجار (1200 - 1211 هجري قمري) مركز مازندران ‌، مجدداً از بارفروش‌ به‌ ساري ‌منتقل‌ گرديد ، بهمين‌ جهت‌ آباداني‌ و عمران‌ آن‌ رونق‌ يافت‌. ساري‌ امروز يكي‌ از شهرهاي‌ زيباي‌ استان‌ مازندران ‌و شمال‌ كشور است‌ كه‌ با عبور راه‌ آهن‌ از كنار شهر و احداث‌ خيابان‌ها و ساختمان‌هاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ بارديگر رو به‌ آباداني‌ نهاده‌ است.

ساری، مركز استان مازندران است كه مهم ترين منطقه‌ي استان به شمار آمده و يكي از جذاب‌ترين و زيباترين مناطق شمالي كشور ايران محسوب مي‌شود. بناي اوليه اين منطقه را به طوس نوذر نسبت می‌دهند كه در قرن اول هجری به دست فرخان بن دابويه از ملوك گاوباره تجديد بنا شده است. شهرستان ساري از طبيعتي گيرا، جذاب و بسيار ارزشمند برخوردار بوده و همواره مورد نظر حكام محلي قرار داشته است. به همين لحاظ عمارت‌ها و كاخ‌هاي قديمي در كنارطبيعت جذاب اين منطقه مهم ترين بناهاي ديدني اين منطقه را تشكيل مي‌دهند. اساس اقتصاد اين منطقه را كشاورزي، دام‌داري و صنايع دستي تشكيل مي‌دهند. ازمهم ترين صنايع دستی ساری می توان حصيربافی، قالی‌بافی، گليم‌بافی، ابريشم‌بافی، پارچه بافی، ظروف سفالی، ظروف چوبی، مجسمه‌های‌چوبی، زيلو و جاجيم بافی رانام برد. سواحل زيباي درياي مازندران، آبشارداراب كلا، پارك جنگلی ميرزا كوچك خان، پارك‌جنگلی شهيدزارع، پناه‌گاه حيات وحش دست تاز،رودخانه‌هاي متعدد،غارهيلدو ومجموعه تالابی سراندون و بالندون مهم ترين مناطق طبيعي و ديدني اين منطقه راتشكيل مي‌دهند. آب انبار ميرزا مهدی، آب انبار نو، امام زاده عباس، امام زاده يحيی، امام زاده های قاسم، ‌گنبد سرت، فخرالدين،امام زاده عيسی بن كاظم و بقعه شاطرگنبد ، برج رسكت، برج سلطان زين العابدين و مجموعه كاخ هاي فرح آباد نيز از جمله مهم‌ترين مكان‌هاي تاريخي و ديدني اين منطقه به شمار مي‌آيند.

درياي‌ مازندران –  استان مازندران:‌ درياي‌ مازندران‌ با وسعتي‌ حدود 438000 كيلومتر مربع‌ بزرگترين‌ درياچه‌ جهان‌ است‌ كه‌ بين‌ ايران‌ و كشورهاي‌ روسيه ‌، تركمنستان ‌، آذربايجان‌ و قزاقستان‌ واقع‌ شده‌ است‌. سواحل‌ جنوبي‌ آن‌ از خليج (حسينقلي‌) تا آستارا به‌ خط‌ ساحلي‌ ايران‌ مربوط‌ است‌. كهن‌ترين‌ نام‌ اين‌ درياچه‌ (هيركاني‌) بود و در كتب‌ خارجي‌ و نقشه‌ها درياي‌ (كاسپين) ناميده‌ شده‌ است‌. عمق‌ متوسط‌ اين‌ دريا در شمال‌ 6 متر و در نواحي‌ جنوب‌ و جنوب‌ غربي‌ حداكثر 1000 متر است‌. كناره‌هاي‌ اين‌ دريا عموماً شن‌زار و پست‌ و صاف‌ است‌. خليج‌ قره‌بوغاز در شمال‌ شرقي‌ و خليج‌ گرگان‌ درجنوب‌ شرقي‌ از بريدگي‌هاي‌ مهّم‌ آن‌ هستند. خليج‌ گرگان‌ توسط‌ شبه‌ جزيره‌ ميانكاله‌ از درياي‌ مازندران‌ جدا مي‌شود. مرداب‌ انزلي‌ بوسيله‌ جزيره‌ غازيان‌ از دريا جدا شده‌ است‌. درياي‌ مازندران نقش‌ تعيين‌ كننده‌اي‌ در آب‌ وهواي‌ ساحل‌ شمال‌ ايران‌ دارد و زيبايي‌هاي‌ بي‌ نظير مازندران‌ به‌ حفاظت‌ سيستم‌ زيستي‌ اين‌ دريا بستگي‌ دارد. درياي‌ مازندران شامل‌ سه‌ بخش‌ شمالي ‌، مركزي‌ و جنوبي‌ است‌. سواحل‌ ‌ايراني‌ درياي‌ مازندران‌ از آستارا تا گميشان‌ و دهانه‌ اترك‌ در طول‌ و پهناي‌ 3 تا بيش‌ از 30 كيلومتر گسترده‌ است‌. چشم‌ انداز شمالي‌ آن‌ را درياي‌ نيلگون‌ و نسبتاً آرام‌ مازندران و چشم‌ انداز جنوبي‌ آن‌ را غير از قسمت‌ غربي‌ كه‌ عمدتاً مرتفع‌ و مردابي‌ است ‌، جنگل‌هاي‌ انبوه‌ دامنه‌هاي‌ البرز تشكيل‌ داده‌اند. در فراسوي‌ جنگل‌ها ، قله‌هاي‌ سر به‌ فلك‌ كشيده‌ و برف‌ گير البرزقرار دارد كه‌ زيبايي‌ خاصي‌ به‌ اين‌ منطقه‌ مي‌بخشد و پيرامون‌ ساحل‌ را باغات‌ مركبات ‌، شاليزارها و مزارع‌ سرسبز پوشانيده‌ و جلوه‌هايي‌ شگفت‌ و زيبا را پديد آورده‌ است‌. مهمّترين‌ محورهاي‌ ساحلي‌ مازندران‌ كه ‌قابليت‌ توريستي‌ فوق‌ العاده‌اي‌ دارند ، عبارتند از: محور رامسر - علم‌ده ‌، محور علم ده‌ - بابلسر و محور بابلسر، فرح‌ آباد و بهشهر.

دره‌هاي‌ جنگلي – استان مازندران: اين‌ نوع‌ دره‌ها عمدتاً در امتداد رودخانه‌ها كشيده‌ شده‌ و پيرامون‌ آن‌ها را انبوهي‌ از جنگل‌هاي ‌بلند با پوشش‌ گياهي‌ متنوع‌ فراگرفته‌ است‌. در برخي‌ از اين‌ دره‌ها كه‌ پهناي‌ وسيعي‌ دارند و بر روي‌ آن‌ها ، مزارع‌ سرسبزي‌ به‌ شكل‌ ويژه‌اي‌ تراس‌ بندي‌ شده‌ ، مناظر بديعي‌ پديد آمده‌ است‌. از جمله‌ اين‌ دره‌ها مي‌توان‌ به‌ دره‌هاي‌چالوس ‌، تجن ‌، تلار، نكا ، جنت‌ رودبار و دوهزار و سه‌ هزار اشاره‌ كرد. از ميان‌ اين‌ دره‌ها ، دره‌ چالوس‌ با تونلي ‌طولاني‌ به‌ دره‌ رودخانه‌ كرج‌ متصل‌ مي‌شود و گردنه‌ و آبشار هزار چم‌ را همراه‌ با چشم‌اندازهاي‌ بلند كوهستاني‌ وجلوه‌هاي‌ روستايي‌ سحرانگيز در بر مي‌گيرد و يكي‌ از بي‌نظيرترين‌ دره‌هاي‌ جنگلي‌ - كوهستاني‌ جهان‌ است‌.

دره‌هاي‌ كوهستاني – استان مازندران: اين‌ نوع‌ دره‌ها عمدتاً در ميان‌ قلل‌ مرتفع‌ قرار گرفته‌اند و جولانگاه‌ رودخانه‌هاي‌ دايمي‌ پرآب ‌و خروشاني‌ هستند كه‌ حواشي‌ آن‌ها را باغ‌ و مزرعه‌ فرا گرفته‌ است‌. از جمله‌ اين‌ دره‌ها مي‌توان‌ به‌ دره‌هاي‌ اشكور، بلده ‌، يوش‌ ، لار، تلما ، اميري‌ و ثبات‌ كوه‌ اشاره‌ كرد. از ميان‌ اين‌ دره‌هاي‌ كوهستاني‌ ، دره‌ يوش‌ - بلده‌ و دره‌ اشكور باچشم‌اندازهاي‌ بي‌نظير طبيعي ‌، باشكوه‌ترين‌ صحنه‌هاي‌ طبيعت‌ مازندران‌ را به‌ نمايش‌ گذاشته‌اند! 

جلگه‌ها – استان مازندران: اگر ارتفاع‌ زير 100 متر را به‌ عنوان‌ محدوده‌ جلگه‌اي‌ سرزمين‌ مازندران‌ محسوب‌ كنيم ‌، دو فضاي‌جلگه‌اي‌ متمايز قابل‌ تشخيص‌ است‌: نوار باريك‌ و كم‌ عرض‌ رامسر - علم‌ده‌ و گلوگاه‌ - كردكوي‌ كه‌ به‌ علّت ‌نزديكي‌ ارتفاعات‌ جنگلي‌ به‌ دريا ، شيب‌ نسبتاً تند و فضاي‌ بسيار محدود دشتي‌ دارد. جلگه‌هاي‌ وسيع‌ و طولاني ‌آمل‌ - بابل‌ و ساري‌ - بهشهر كه‌ در مصب‌ رودخانه‌هاي‌ هراز، بابل‌ ، تجن‌ و نكا تشكيل‌ شده‌اند. اقليم‌ جلگه‌هاي‌ مازندران‌ معتدل‌ گرمسيري‌ است‌ و از غرب‌ به‌ شرق‌ به‌ دماي‌ آن‌ افزوده‌ مي‌شود و به‌ همان‌ نسبت‌ نيز ميزان ‌بارندگي‌ از غرب‌ به‌ شرق‌ كاهش‌ مي‌يابد. جلگه‌هاي‌ مذكور محل‌ استقرار روستاها و شهرهاي‌ مهّم‌ استان‌ مازندران ‌است‌ و عمده‌ صنايع‌ و مراكز اقتصادي‌ و خدماتي‌ را نيز در خود جاي‌ داده‌اند. چشم ‌اندازهاي‌ جنگل‌ و دريا ، شالي و مركبات‌ و حتي‌ باغات‌ چاي‌ همراه‌ با بريدگي‌هايي‌ در ارتفاعات‌ جنگلي‌ آن‌ بسيار ديدني‌ است‌.

مساجد قديمي‌ - استان مازندران: مسجد چهار سوق‌ در بابل ‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ صفويه ‌، مسجد فرح‌ آباد در ساري ‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ صفويه ‌، مسجد كاظم‌ بيك‌ در بابل‌ ، مسجد كمربن‌ در نور، مسجد محدثين ‌، شيخ‌ كبير در بابل ‌، مسجد ميرزاعبدالباقي‌ خان‌ در رامسر مربوط‌ به‌ دوره‌ قاجار و مسجد ميرزا محمد علي‌ در آمل‌.

امامزاده‌ها – استان مازندران:  امامزاده‌هاي‌ معروف‌ استان‌ مازندران‌ عبارتند از: بقعه‌ آقاشاه‌ بالوزاهد در 21 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ سولده‌ در روستاي‌ آهودشت‌ نور، بقعه‌ امامزاده‌ عبدالحق‌ در بخش‌ زير آب‌ سوادكوه ‌، بقعه‌ سلطان‌ محمد طاهر در جاده‌ بابل‌ به‌ كياكلا ، امامزاده‌ طاهر و مطهر در روستاي‌ هزار خال‌ كجور نور، چنار امامزاده‌ يوسف ‌رضا در محل‌ بيمارستان‌ رازي‌ قائم‌ شهر، بقعه‌ ميرحيدر (سرسيد) ، برج‌ معروف‌ به‌ آتشكده‌ در آمل ‌، امامزاده‌ قاسم‌ ، گنبد سِرِت‌ (بندپي‌) ، بناي‌ امامزاده‌ عيسي‌ ابن‌ كاظم‌ (خارميان‌) ، بقعه‌ شاه‌ فخرالدين‌ (كلما) و بقعه‌ شاطر گنبد در ساري ‌، بقعه‌ درويش‌ فخرالدين‌ در بابل‌ و بناي‌ امامزاده‌ عبدالله (اطرب‌) در نكا.

كاخ‌ها و عمارت‌ها – استان مازندران: كاخ‌ها و عمارات‌ استان‌ مازندران‌ عبارتند از: كاخ‌ عباس‌ آباد در 8 كيلومتري‌ جنوب ‌شرقي‌ شهرستان‌ بهشهر (مربوط‌ به‌ دوره‌ صفوي‌) ، كاخ‌ چشمه‌ عمارت‌ در شهرستان‌ بهشهر (مربوط‌ به‌ دوره‌ صفوي‌) ، كاخ‌ اُجابت‌ در كلاردشت‌ (مربوط‌ به‌ دوره‌ پهلوي‌) ، كاخ‌ بابل‌ در جنوب‌ بابل‌ (مربوط‌ به‌ دوره‌ پهلوي‌) وكاخ‌ چايخوران‌ در چالوس‌ (مربوط‌ به‌ دوره‌ پهلوي).

بازارهاي روز – استان مازندران:  در شهر مازندران‌ علاوه‌ بر بازارهاي‌ دائمي ‌، بازارهاي‌ ديگري‌ نيز در يكي‌ از روزهاي‌ هفته‌ تشكيل‌ مي‌شوند كه‌ مهّم‌ترين‌ آنها عبارتند از:

شنبه‌ بازار: در شهر خرم‌آباد تنكابن ‌، روزهاي‌ شنبه‌ هر هفته ‌، بازاري‌ تشكيل‌ مي‌شود كه‌ به‌ شنبه‌ بازار معروف ‌است‌. در اين‌ روز، جوراب ‌، دستكش‌ پشمي‌ ، شير، پنير و ديگر محصولات‌ روستائيان‌ به‌ فروش‌ مي‌رسد. 

يكشنبه‌ بازار: در شهر كياكلا از توابع‌ قائم‌ شهر، روزهاي‌ يكشنبه‌ هر هفته‌ يكشنبه‌ بازار تشكيل‌ مي‌شود. در اين ‌روز مصنوعات‌ چوبي‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ جهت‌ فروش‌ به‌ مشتريان‌ عرضه‌ مي‌شود. 

سه‌ شنبه‌ بازار: در زير پل‌ معروف‌ آمل‌ ، روزهاي‌ سه‌ شنبه‌ هر هفته‌ ، سه‌ شنبه‌ بازار تشكيل‌ مي‌شود در اين‌ روزفرآورده‌هاي‌ كشاورزي ‌، صنايع‌ دستي‌ و چوبي‌ به‌ فروش‌ مي‌رسد. 

جمعه‌ بازار: در شهر امير كلا در 5 كيلومتري‌ شمال‌ بابل ‌، روزهاي‌ جمعه‌ هر هفته‌ جمعه‌ بازار تشكيل‌ مي‌شود. دراين‌ روز فرآورده‌هاي‌ كشاورزي‌ و صنايع‌ دستي‌ بفروش‌ مي‌رسد.

قلعه ها – استان مازندران: قلعه‌ها و برج‌هاي‌ استان‌ عبارتند از: قلعه‌ شاهاندشت‌ در دهكده‌ لاريجان‌ آمل‌ و برج‌ سلطان‌زين‌ العابدين‌ در ساري‌.

پل‌هاي قديمي – استان مازندران: پل‌هاي‌ استان‌ مازندران‌ عبارتند از: پل‌ چالوس‌ بر روي‌ رودخانه‌ چالوس‌ ، پل‌ بابلسر بر روي‌ رود بابلسر، پل‌ كوچك‌ بابلسر بر روي‌ رود بابلسر، پل‌ فريدون‌ كنار بر روي‌ نمازرود و پل‌ سرخ‌ رود بر روي‌ رود هراز.

غارهاي‌ طبيعي – استان مازندران: اهم‌ غارهاي‌ طبيعي‌ استان‌ مازندران‌ عبارتند از: غار آب‌ اسك‌ در دره‌ هراز، غاركبجاكچال‌ در ارتفاعات‌ دوآب‌ ، غار يخ‌ مراد در نزديكي‌ گچسر، غار سياه‌ پور در منطقه‌ اميري‌ (بين‌ دره‌ هرازلاريجان‌ و فيروز كوه‌) ، غار هيلدو در نزديكي‌ روستاي‌ شوراب‌ ساري‌ و غار خرم‌آباد در نزديكي‌ خرم‌ آباد تنكابن‌.        

درياچه‌ها – استان مازندران: درياچه‌ ساهون‌ در دامنه‌هاي‌ جنوبي‌ قله‌ دماوند شهرستان‌ آمل ‌، درياچه‌ شورمست‌ در 5 كيلومتري‌ جاده‌ فيروز كوه‌ و درياچه‌ گل‌ پل‌ در جنوب‌ شرقي‌ قائم‌ شهر.

چشمه‌ها و مراكز آب‌ درماني‌ - استان مازندران:  چشمه‌ها و مراكز آب‌ درماني‌ عبارتند از: آبگرم‌ لاريجان‌ در دامنه‌ كوه ‌دماوند ، آب‌ معدني‌ استراباكو بين‌ راه‌ لاريجان‌ نزديك‌ روستاي‌ بايجان‌ و چشمه‌ آبگرم‌ آب‌ آهن‌ يا آب‌ فرنگي‌ دربالاي‌ روستاي‌ آب‌ اسك‌ لاريجان‌. 

آبشارها – استان مازندران: اهم‌  آبشارهاي‌ استان‌ مازندران‌ عبارتند از: آبشار زيار (آب‌ شيخ‌ علي‌ خان‌) ، آبشار اكاپل‌ درسردي‌ چال‌ كلاردشت‌ چالوس‌ ، آبشار سواسره‌ در ناحيه‌اي‌ از توابع‌ بلده‌ ، آبشار شاهاندشت‌ لاريجان‌ در جوار قلعه‌ ملك‌ بهمن ‌، آبشار ازارك‌ در سنگ‌ پشته‌ رامسر، آبشار چاردر در جنب‌ رودبار رامسر، آبشار تيمره‌ در واناي‌ آمل‌ ، آبشار پرومه‌ در شمس‌ آباد لاريجان ‌، آبشار زنگت‌ در زنگت‌ -  بهشهر، آبشار ريش‌ براز در جنت‌ رودبار رامسر و آبشار داراب‌ كلا در دارابكاي‌ ساري‌.

ارتفاعات‌ و قله‌ها – استان مازندران: علاوه‌ بر خط‌ الرأس‌ اصلي‌ و قلل‌ جانبي‌ البرز،مناطق‌ كوهستاني‌ ديگري‌ نيز در استان‌ مازندران‌ وجود دارند كه‌ عمده‌ترين‌ آن‌ها عبارتند از: كوه‌هاي‌ اميري‌ كه‌ ميان‌ دره‌ هزار لاريجان‌ و سواد كوه‌ قرارگرفته‌اند و قله‌ اميري‌ در حدود 3900 متر ارتفاع‌ دارد. سپند كوه‌ كه‌ در بخش‌ كلاردشت‌ از توابع‌ چالوس‌ واقع‌ شده‌و در حدود 4350 متر ارتفاع‌ دارد. كوه‌هاي‌ بلده‌ - كجور كه‌ از مرتفعات‌ ييلاقي‌ مازندران‌ و از كانون‌هاي‌ مهّم ‌حيات‌ وحش‌ البرز به‌ شمار مي‌آيند. مجموعه‌ كوه‌ها و قله‌هاي‌ فوق‌ به‌ دليل‌ ويژگي‌هاي‌ منحصربه‌ فرد و چشم‌اندازهاي‌ بي‌نظير از جذاب‌ترين ‌كوهستان‌هاي‌ ايران‌ و جهان‌ محسوب‌ مي‌شوند.

مکان های دیدنی و تاریخی - ساری:

آبشار داراب كلا : روستای آبكا ساری
پارك جنگلی ميرزا كوچك خان : ساری
پارك جنگلی شهيد زارع : مجاور پناه گاه حيات وحش
پناه گاه حيات وحش دست تاز : ساری
غارهيلدو: روستای شوراب ساری
مجموعه تالابی سراندون و بالندون : 25 كيلومتری ساری به طرف بابلسر
آب انبار ميرزا مهدی : ساری
آب انبار نو : محله نوانبار ساری
امام زاده عباس : ساری
امام زاده يحيی : ساری
امام زاده های قاسم، ‌گنبد سرت، فخرالدين : ساری
امام زاده عيسی بن كاظم و بقعه شاطرگنبد : ساری
برج رسكت : بخش دو دانگه ساری
برج سلطان زين العابدين : ساری
مجموعه صفوی فرح آباد : 28 كيلومتری شمال ساری 

صنايع و معادن - ساری:

در شهرستان ساري صنايع رونق زيادي دارند. ازعمده ترين صنايع شهرستان ساری می توان: صنايع غذايی، صنايع چاپ و انتشار، صنايع اشياء كائوچويی، صنايع تهيه اشياء‌ فلزی، صنايع نساجی، صنايع چوب، صنايع چرم سازی، صنايع شيميايی، صنايع غير فلزی معدنی، پنبه، روغن‌نباتی، آرد، شير پاستوريزه و مشتقات آن را نام برد.از معادن اين منطقه اطلاعات مستندي در دست ما نيست.  

کشاورزی و دام داری - ساری: 

كشاورزي و دام‌داري اساس اقتصاد مردمان منطقه ساري را تشكيل مي‌دهند. ساری به علت خاك حاصل خيز و آب كافی از كشاورزی خوبی برخوردار است. آب كشاورزی از رودخانه ها، چشمه ها دره ها و چاه‌هاي ژرف تأمين می‌شوند. محصولات عمده كشاورزی اين شهرستان گندم، جو، ‌برنج، پنبه، توتون، ذرت، تره بار، مركبات و دانه های روغنی است. به علت مجاورت با دريا محصولات دريايی اين شهرستان نيز قابل توجه بوده و ماهي‌گيری در اين شهرستان نيز از‌رونق‌بالايي برخوردار است. برنج، ‌پنبه، ‌گندم، روغن نباتی، توتون، مركبات، ‌تره بار، توليدات پلاستيكی، مصنوعات چوبی و ماهی صادرات شهرستان ساری را تشکيل می دهند.  

مشخصات جغرافيايي - ساری:

ساری درجلگه پهناوری قرار دارد كه از سوی شمال در 38 كيلومتری دريای مازندران و از سوی جنوب در 25 كيلومتری كوه های البرز واقع است. مركز شهرستان ساری، در270 كيلومتری شمال خاوری تهران و در مسير راه اصلی تهران – گرگان واقع شده است. ساری از نظر جغرافيايی در 53 درجه و 5 دقيقه ی درازای خاوری و 36 درجه و 34 دقيقه‌ی پهنای شمالی و 40 متری از سطح دريا قرار دارد و از شمال به دريای مازندران، از جنوب به كوه های البرز، از خاور به شهرستان نكا و بهشهر و از باختر به شهرستان های جويبار و قائم شهر و سوادكوه محدود می‌شود. رود تجن از خاورساری گذشته و با ادامه جهت به سوی شمال در نزديكی فرح آباد به دريای مازندران می پيوندد. از آن جا که ساری مركز استان بوده و راه آهن سراسری تهران – بندرتركمن از جنوب آن می گذرد، گسترش فراوانی يافته است.ساری از شمال خاوری به استان خراسان، از باختر به سوادكوه، جويبار و قائم‌شهر ‌و از جنوب به سمنان محدود مي‌شود. بر اساس سرشماری سال 1375جمعيت ساری بيش از 806و423 نفر بوده كه از اين رقم بيش از 882و 195 نفر جمعيت مركز شهرستان هستند.
مسيرهاي دسترسي به اين منطقه عبارتند از:
- ساری – گرگان به درازای 132 كيلومتر
- آزادراه ساری – قائم شهر به درازای 16 كيلومتر به سوی باختر و از قائم شهر دو راه اصلی، يكی به سوی جنوب جاده فيروزكوه و ديگری به باختر و جنوب باختری ساری – آمل و از آن جا جاده هراز تا تهران
- آزاد راه ساری – دريای مازندران به درازای 28 كيلومتر
- مسير ساری – چهاردانگه به سوی جنوب خاوری به درازای 70كيلومتر  

وجه تسميه و پيشينه تاريخي - ساری:

بنای ساری، مركز استان مازندران را به طوس نوذر نسبت می دهند كه در قرن اول هجری به دست فرخان بن دابويه از ملوك گاوباره تجديد بنا شده است. ساری بعد از «اسپهبدان» نيز تقريبا تا به امروز مركز مازندران بوده و فرمانروايان طاهری، زيدی و آل باوند تا سال 635 هجری در آن جا حكومت كرده اند. مسجد بزرگ ساری اولين بنايی بود كه مسلمين توسط ابوالخصيب، نخستين حاكم عباسی طبرستان، ‌در سنه 140 هـ . ق احداث كرده و سپس در همان جا مسجد جامع شهر را نيز بنا نمودند. بنای اين مسجد در زمان هارون الرشيد و به وسيله يحيی بن يحيی شروع و توسط مازياربن قارن تمام شد. اين شهر در سال 298 هجری توسط اقوامی كه از دريای مازندران و سواحل آن هجوم آورده بودند به آتش كشيده شد و در اوايل قرن چهارم نيز در اثر سيل صدمات بسيار ديد و خراب شد. ساری درزمان سلطان محمود خوارزم شاه و نيز بعد از آن، در حمله مغول آسيب بسيار ديد و در زمان مستوفی، شهر تقريبا ويرانه بود. حسام الدوله اردشير، در«دولت آباد» يا «اترابن» قصری ساخت كه احتمالا تپه های سنگر در دهكده های«ليمون» و«دولت آباد»، آثار خرابه های آن قصر باشند. در دوره صفويه – در زمان شاه عباس اول بناهای مهمی در ساری بنا کردند. هنگامی كه زنديه، طبرستان را فتح كردند، مركز طبرستان، از ساری به «بارفروش»( بابل كنونی) منتقل شد. در دوره آقامحمد خان قاجار (1200-1211 هـ . ق) مركز مازندران مجددا از بار فروش به ساری منتقل گرديد. به همين جهت به آبادی و عمران آن كمك شد. زلزله سال 120هـ . ق عده زيادی از سكنه آن را به ديار عدم فرستاد و شهر بيش از پيش رو به ويرانی نهاد. در دوران اخير با عبور راه آهن از كنار شهر و احداث خيابان ها و ساختمان های دولتی بار ديگر ساری رو به آبادانی نهاد و امروزه يكی از شهرهای زيبای استان مازندران و شمال كشور است.  

اماکن مذهبی - ساری:

مسجد جامع‌ ساري‌ - ساري‌: اين‌ بنا در محله‌ چناربُن‌ ساري‌ واقع‌ گرديده‌ است‌ و بناي‌ اوّليه‌ آن‌ به‌ دست‌ ابوالخضيب‌- والي‌ عرب‌ طبرستان‌ در سال‌ 144 هجري قمري ساخته‌ شده‌ است‌. بناي‌ كنوني‌ مسجد ، فاقد آثار تاريخي‌ و شامل ‌حياطي‌ چهارگوش‌ ، ايوان‌ و شبستان‌هايي‌ است‌ كه‌ در دوره‌هاي‌ متأخرتر شكل‌ گرفته‌ است‌.

امامزاده‌ عباس‌ - ساري‌: بناي‌ امامزاده‌ عباس‌ در ساري‌ واقع‌ شده‌ و از نظر شيوه‌ معماري‌ و شكل‌ هرمي‌ گنبد ، اهميّت‌ تاريخي‌ و هنري‌ دارد. داخل‌ صحن‌ بقعه ‌، صندوق‌ چوبي‌ نفيسي‌ بر روي‌ مرقد قرار دارد كه‌ تاريخ‌ سال 897 هجري‌ قمري‌ بر روي‌ آن‌ حك‌ شده‌ است‌. در اين‌ بقعه‌ سه‌ تن‌ از امامزادگان‌ بنام‌ امامزاده‌ عباس‌ ، محمد وحسن‌ مدفون‌ هستند. بناي‌ امامزاده‌ با 23 متر ارتفاع‌ شامل‌ سه‌ قسمت‌ بدنه‌ ، گردنه‌ و گنبد دوپوش‌ است‌. مصالح‌ بنا از آجر است‌ كه‌ در نماي‌ داخلي‌ و خارجي‌ آن ‌، كتيبه‌ها و تزئينات‌ آجري‌ گچي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.

امامزاده‌ يحيي‌ - ساري‌: برج‌ آجري‌ امامزاده‌ يحيي‌ در شهر ساري‌ واقع‌ شده‌ و داراي‌ كتيبه‌ ، صندوق‌ و در نفيس ‌چوبي‌ است‌. طبق‌ مفاد كتيبه‌ موجود ، صندوق‌ چوبي‌ آن‌ در سال‌ 849 هجري‌ قمري‌ ساخته‌ شد و به‌ استناد شجره‌نامه‌ يحيي‌ از فرزندان‌ امام‌ موسي‌ كاظم‌ (ع‌) است‌. برج‌ اين‌ ساختمان‌ كه‌ 20 متر ارتفاع‌ دارد ، از بدنه‌ مدور و گنبدهرمي‌ شكل‌ ، تشكيل‌ شده‌ است‌.  

آثار تاریخی - ساری:

مجموعه‌ صفوي‌ فرح‌آباد - ساري‌: اين‌ مجموعه‌ در 28 كيلومتري‌ شمال‌ ساري‌ در روستاي‌ فرح‌آباد واقع‌ شده‌ و درزمان‌ شاه ‌عباس‌ صفوي‌ از مهّم‌ترين‌ بناهاي‌ شمال‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شد ، به‌ همين‌ دليل‌ كاخ‌ سلطنتي‌ ، مساجد ، مدارس ‌، بازار، حمام‌ ، پل‌ و باغ‌ در آن‌ احداث‌ شده‌ بود كه‌ متأسفانه‌ توسط‌ يك‌ دسته‌ از قزاقان‌ شورشي‌ روسيه‌ تزاري‌ تخريب‌ گرديد. از اين‌ مجموعه‌ تنها ساختمان‌ مسجد تا اندازه‌اي‌ از گزند روزگار مصون‌ مانده‌ كه‌ به‌ شيوه‌ چهار ايواني‌ است‌ و يك‌ حياط‌ مركزي‌ دارد. بناي‌ مسجد فرح‌آباد از نقطه‌ نظر ويژگي‌هاي‌ معماري‌ ، تعدد وفراواني‌ اتاق‌ها و حجره‌هاي‌ جبهه‌هاي‌ شرقي ‌، غربي‌ و شمالي‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و به‌ احتمال‌ زياد به‌ عنوان‌ مدرسه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفته‌ است‌. ساختمان‌ مسجد (مدرسه‌) فرح‌آباد ، امروزه‌ پس‌ از تعميرات‌ اساسي‌ در وضعيت‌ بهتري‌ قرار گرفته‌ و داراي‌ جاذبه‌ و ارزش‌هاي‌ سياحتي‌ است‌. ديگر عناصر اين‌ مجموعه‌ از جمله‌ كاخ‌شاهي‌ (جهان‌نما) به‌ مرور زمان‌ در شرف‌ ويراني‌ قرار گرفته‌اند.

برج‌ رسكت‌ - ساري: بناي‌ برج‌ رسكت‌ دودانگه‌ در آغاز قرن‌ پنجم‌ هجري‌ قمري‌ ساخته‌ شد و مشتمل‌ بر بدنه‌ آجري‌ و گنبد است‌. حد فاصل‌ قسمت‌ فوقاني‌ بدنه‌ و آغاز گنبد برج‌ با مقرنس‌ كاري‌ تزئين‌ شده‌ است‌ و دو كتيبه ‌آجري‌ نيز به‌ خط‌ پهلوي‌ ساساني‌ و خط‌ كوفي‌ در روي‌ آن‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.

آب‌انبار ميرزامهدي‌ - ساري:‌ آب‌ انبار ميرزامهدي‌ در شهر ساري‌ واقع‌ شده‌ و به‌ دوره‌ افشاريه‌ يا زنديه‌ مربوط ‌است‌. طرح‌ آب‌انبار، مدور با گنبد هلالي‌ است‌ كه‌ تماماً با مصالح‌ آجر و ملاط‌ ساروج‌ ساخته‌ شده‌ است‌. درقسمت‌ فوقاني‌ سقف‌ گنبد ، دريچه‌هايي‌ به‌ منظور انباشت‌ آب‌ تعبيه‌ گرديده‌ است‌. اين‌ آب ‌انبار علاوه‌ بر درورودي‌ اصلي ‌، در ديگري‌ نيز در سمت‌ شمال‌ دارد كه‌ در مواقع‌ ضروري‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌شود.

آب‌انبار نو – ساري: اين‌ آب‌ انبار در محله‌ نو انبار ساري‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب انبار نو توسط‌ خورشيد خانم‌ (ازخاندان‌ كني‌ها) ساخته‌ شده‌ و تمام‌ اجزاي‌ آن‌ مشتمل‌ بر مدخل ‌، پاشير، پلكان‌ و قسمت‌ انبار آب‌ هنوزپابرجاست‌. مدخل‌ آن‌ در كوچه‌ قرار دارد و بالاي‌ سردر آن ‌، نشانه هايي‌ از تزئينات كاشي‌كاري‌ مشاهده‌ مي‌شود. قسمت‌هايي‌ از آب‌انبار در خانه‌ شخصي‌ واقع‌ شده‌ است‌. 

جغرافیای طبیعی - ساری:

مجموعه‌ تالابي‌ سراندون‌ و بالندون‌ - ساري: اين‌ مجموعه‌ تالابي‌ در جوار روستاي‌ سيه‌ محله‌ در 25 كيلومتري‌ ساري‌ قرار گرفته‌ و داراي‌ دو بخش‌ جنوبي‌ (سرادرون‌) و شمالي‌ (بالندون‌) است‌. وسعت‌ اين‌ مجموعه‌ تالابي‌ حدود 30 هكتار است‌ كه‌ در زمستان‌ و پاييز پر آب‌ و در بهار و تابستان‌ كم‌ آب‌ است‌. آب‌ اين‌ تالاب‌ها شيرين ‌است‌. درون‌ و پيرامون‌ آن‌ها نيزار و گياهان‌ مردابي‌ است‌. اين‌ مجموعه‌ از تالاب‌ها نيز به‌ دليل‌ اقليم‌ مناسب‌ ، آب‌شيرين‌ ، پوشش‌ گياهي‌ و مواد غذايي ‌، زيستگاه‌ پرندگان‌ و آبزيان‌ است‌. دسترسي‌ مناسب‌ محوطه‌ سرسبز و دلنشين ‌، مناظر بكر و زيبا ، فضاهاي‌ گردش‌گاهي‌ جالبي‌ را پديد آورده‌ است‌ كه‌ مي‌تواند مورد استفاده‌ صنعت ‌گردشگري‌ قرار گيرد.