قروه:

اين‌ شهر در دشت‌ وسيعي‌ در 93 كيلومتري‌ شرق‌ سنندج‌ در شمال‌ غربي همدان‌ قرار دارد و از آغاز در جهت ‌طول‌ جاده‌ سنندج‌ به‌ طرف‌ همدان‌ توسعه‌ يافته‌ است‌. مركز حكومت‌ اين‌ شهر در گذشته ‌، روستاي‌ قصلان‌ بود كه ‌توسط‌ امان‌الله‌ خان‌ بزرگ‌ ، والي‌ معروف‌ كردستان‌ در محوطه‌ آن‌ بناهايي‌ از قبيل‌: قلعه‌ ، عمارت‌ ، مسجد ، حمام‌ ، باغ‌ و بيشه‌ بزرگي‌ احداث‌ شده‌ است‌. در حال‌ حاضر قروه‌ به‌ دليل‌ شرايط‌ خاص‌ زمين‌ ساختي‌ و چشمه‌هاي‌ آبگرم‌ و معدني‌ مورد توجه‌ مسافرين‌ و گردشگراني‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ شهر سفر مي‌كنند.

قروه در دشت وسيعی در 93 كيلومتری خاور سنندج و شمال باختری همدان قرار دارد که در طول جاده سنندج به طرف همدان توسعه يافته است. امام زاده باباگر، حمام قصلان و پل فرهادآباد برخي از جاذبه‌هاي تاريخي شهرستان قروه را تشكيل مي‌دهند. اساس اقتصاد شهرستان قروه بر كشاورزی، دام‌داری و صنايع (كارگاهی و كارخانه ای) استوار شده است.صنعت قالي بافي و جوراب بافي از جمله صنايع دستي مهم‌ اين منطقه به شمار مي‌آيند.

مکان های دیدنی و تاریخی - قروه:

امام زاده بابا گر، حمام قصلان و پل فرهاد آباد برخي از جاذبه‌هاي تاريخي شهرستان قروه را تشكيل مي‌دهند.  

صنايع و معادن - قروه:

در رشته صنعت نيز اين شهرستان دارای صنايع كارگاهی و كارخانه ای متنوعی است كه می توان ‌صنايع‌غذايی، قند‌ريزی، نمك كوبی، نجاری، شيميايی، ‌رنگ سازی، نساجی، قالی بافی، كابينت سازی، موزاييك سازی، تانكر سازی، آهك پزی و جوراب بافی را نام برد.
هم چنين معادن ‌سنگ مرمر، سنگ آنتی موآن، زرنيخ، سنگ آهك، سنگ لاشه ساختمانی و سنگ پوماتيس در اين شهرستان وجود دارند. گندم، بنشن، قالی، دام و فراورده های دامی (روغن و پشم) و سنگ ساختمانی نيز صادرات اين منطقه را تشکيل می دهند.  

کشاورزی و دام داری - قروه: 

اساس اقتصاد شهرستان قروه بر كشاورزی، دام‌داری و صنايع (كارگاهی و كارخانه ای) استوار شده است. ‌مهم ترين اقلام كشاورزی و باغداری قروه گندم، جو، بنشن، توتون، نباتات علوفه ای می باشند و از تنها ميوه مهم در اين شهرستان می توان انگور را نام برد. دامداری و دامپروری از ديرباز مهم ترين رشته اقتصادی شهرستان قروه محسوب می شود. در نتيجه محصولات دامی به خصوص روغن به مقدار زياد صادرمی شود. اين شهرستان در زمينه زنبورداری و تهيه عسل نيز فعاليت چشمگير دارد. هم چنين يك استخر پرورش ماهی به ظرفيت 6000 قطعه ماهی در سطح اين شهرستان ايجاد گرديده است.  

مشخصات جغرافيايي - قروه:

شهرستان قروه يكی از شهرستان های استان كردستان از نظر جغرافيايی در 47 درجه و 48 دقيقه ی درازای خاوری و 35 درجه و 10 دقيقه ی پهنای شمالی و ارتفاع 1790 متری از سطح دريا قرار دارد. شهرستان قروه از شمال به شهرستان بيجار، ‌از خاور و جنوب خاوری به شهرستان همدان، از جنوب به شهرستان سنقر و از باختر به شهرستان سنندج محدود می گردد. آب و هوای قروه نسبتا سرد و نيمه خشك است و ميزان بارندگی سالانه به طور متوسط در حدود 480 ميلی متر است. قروه در مسير راه اصلی سنندج ـ همدان قراردارد و از اين راه به درازای 77 كيلومتر به سوی جنوب خاوری تا شهر همدان و به درازای 87 كيلومتر به سمت شمال باختری تا سنندج فاصله دارد.
راه های فرعی :
- راهی به درازای 8 كيلومتر به سوی شمال تا شهر سريش آباد
- راهی به درازای 7 كيلومتر به سوی شمال تا روستای قصلان
- راهی به درازای 8 كيلومتر به سوی خاور تا روستای شيخ جعفر 

وجه تسميه و پيشينه تاريخي - قروه:

قروه در دشت وسيعی در 93 كيلومتری خاور سنندج و شمال باختری همدان قرار دارد که در طول جاده سنندج به طرف همدان توسعه يافته است. امان الله خان بزرگ، والی معروف كردستان در محوطه روستای قصلان مركز حكومت پيشين اين شهر بناهايی از قبيل قلعه، عمارت، مسجد، حمام، باغ و بيشه بزرگی احداث کرده است. در حال حاضر قروه به دليل شرايط خاص زمين ساختی و چشمه های آب گرم و معدنی مورد توجه مسافرين و گردشگرانی است كه به اين شهر سفر می كنند.

اماکن مذهبی - قروه:

امامزاده باباگرگر - قروه : اين‌ امام‌ زاده‌ در روستاي‌ باباگورگور واقع‌ شده‌ و سيد جمال‌الدين‌ موسي‌الرضا نام‌ دارد و به‌ (باوه‌ گرگر) مشهور است‌. در اين‌ محل‌ چشمه‌هاي‌ آهك‌ ساز فراوان ‌، برجستگي‌هايي‌ به‌ وجود آورده‌اند كه‌ مشهورترين‌ آن‌ها اژدها نام‌ دارد. آب‌ در چندين‌ نقطه‌ از شكاف‌ زمين‌ بيرون‌ مي‌آيد. طعم‌ آب‌ آن‌ شور و تلخ‌ است ‌و براي‌ امراض‌ سوداوي‌ و جلدي‌ مفيد است‌. در فاصله‌ چند متري‌ اين‌ مدفن‌ چاهي‌ هست‌ كه‌ آن‌ را (دهنز) مي‌گويند و به‌ معني‌ درياست‌. مجموعه‌ امام‌ زاده‌ باباگرگر و چشمه‌هاي‌ آهكي‌ پيرامون‌ آن‌ و برجستگي‌هاي ‌مربوط‌ به‌ اژدها از قابليت‌هاي‌ جهانگردي‌ مناسب‌ استان‌ كردستان‌ به‌ شمار مي‌روند. 

آثار تاریخی - قروه:

تپه باستاني بابا گرگر – قروه: تپه‌ باباگرگر در يكي‌ از روستاهاي‌ قروه‌ واقع‌ شده‌ است‌ و آرامگاه‌ امام‌ زاده‌اي‌ به‌ نام‌ سيدجمال‌الدين‌ در بالاي‌ آن‌ قرار دارد كه‌ اكنون‌ زيارتگاه‌ مردم‌ است‌. در اين‌ مكان‌ چند چشمه‌ آب‌ معدني‌ نيز وجود دارد.

حمام قصلان – قروه: در روستاي‌ (قصلان‌) قروه‌ يك‌ حمام‌ قديمي‌ از دوران‌ قاجار به‌ جا مانده‌ است‌. سبك ‌معماري‌ درون‌ حمام‌ ، كاشي‌كاري‌ها و قسمت‌هاي‌ مختلف‌ آن‌ قابل‌ توجه‌ است‌. موقعيت‌ استقرار اين‌ حمام‌ با توجه‌ به‌ امام‌ زاده‌ و چشمه‌ آب‌ معدني‌ (باباگرگر) داراي‌ اهميت‌ خاص‌ جهانگردي‌ است‌. 

جغرافیای طبیعی - قروه:

چشمه آب معدني بابا گرگر – قروه: اين‌ چشمه‌ در 18 كيلومتري‌ شمال‌ قروه‌ قرار گرفته‌ است‌. آب‌ اين‌ چشمه‌ دراستخري‌ عميق‌ و دايره‌اي‌ شكل‌ جمع‌ مي‌شود و از دسته‌ آب‌هاي‌ كلرو بيكربناته‌ مخلوط‌ گازدار است‌ كه‌ در بهبود و درمان‌ بيماريهاي‌ گوارش‌ و سوء هاضمه‌ توصيه‌ شده‌ است‌. اين‌ چشمه‌ مورد توجه‌ اهالي‌ محل‌ و مسافران‌ است‌ و يكي‌ از جاذبه‌ها و تفرجگاه‌هاي‌ مهم‌ استان‌ كردستان‌ محسوب‌ مي‌شود.

كوه حسين بك – قروه: اين‌ كوه‌ در 17 كيلومتري‌ جنوب‌ قروه‌ و در جنوب‌ روستاي‌ مجيد آباد واقع‌ شده‌ و 3091 متر ارتفاع‌ دارد. اين‌ كوه‌ از شمال‌ غربي‌ به‌ كوه‌ بيرو از شرق‌ به‌ كوه‌ پريشان‌ متصل‌ است‌ و يكي‌ از بلندترين‌ كوه‌هاي‌ شهرستان‌ قروه‌ بشمار مي‌رود. دامنه‌هاي‌ شمالي‌ اين‌ كوه‌ به‌ شهرستان‌ قروه‌ و دامنه‌ جنوبي‌ آن‌ به‌ شهرستان‌ سنقرمشرف‌ است‌ و در حاشيه‌ كوهستان‌ زاگرس‌ جاي‌ دارد.

دشت قروه – قروه: مساحت‌ اين‌ دشت‌ 58400 هكتار و ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ دريا 1800 متر است‌. اين‌ دشت‌ درشهرستان‌ قروه‌ قرار گرفته‌ و رودخانه‌ (چم‌ شور) در اين‌ دشت‌ جريان‌ دارد.